29 September 2020

ikhyarBlog

Mozzarella Murah Makassar

Keluarga

1 min read

Hidup tanpa ujian bagai sayur tanpa garam, ujian terbesar dalam hidup adalah sakit, momentum dimana hamba menjadi lebih dekat dengan...